Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Уведомления за инвестиционни намерения

 

 

Уведомление за инвестиционно предложение Рег.№ О-0600/15.11.2016г.

Уведомление за инвестиционно предложение Рег.№ О-0435/18.08.2016г.

Уведомление за инвестиционно предложение Рег.№ О-0436/18.08.2016г.

Уведомление за инвестиционно предложение Рег.№ О-0417/10.08.2016г.

Уведомление за инвестиционно предложение Рег.№ О-0284/06.06.2016г.

Уведомление за инвестиционно предложение 2801-12018/17.07.2015 от ЕКО ЕНЕРДЖИ АКТИВИТИ ООД - ЯМБОЛ

Уведомление за инвестиционно предложение 2801-12298/24.07.2015 от ФУГО ООД - ЯМБОЛ