Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Документи » Обявления

   Обявления

УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ИМОТИ ПО ЧЛ.37в от ЗСПЗЗ

 

26.04.2017 г. - ПУП-план-схема одобрена със Заповед № ТУ/02-00030 от 25.04.2017г.

25.04.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0206/ 25.04.2017 г.

24.04.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0204/ 24.04.2017 г.

13.04.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0198/ 13.04.2017 г.

04.04.2017 г. - ПУП-ПР одобрен със Заповед № ТУ/02-00027 от 04.04.2017г.

03.04.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0184/ 03.04.2017 г.

29.03.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0178/ 29.03.2017 г.

28.03.2017 г. - ПУП-ПЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00024 от 28.03.2017г.

27.03.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0176/ 27.03.2017 г.

27.03.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0175/ 27.03.2017 г.

27.03.2017 г. - ПУП одобрен с Решение № XV-9 от 29.12.2016г.

27.03.2017 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00023 от 24.03.2017г.

22.03.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0171/ 23.03.2017 г.

22.03.2017 г. - ПУП-ПР одобрен със Заповед № ТУ/02-00038 от 13.07.2016г.

21.03.2017 г. - ПУП-ПП одобрен с Решение № XII-19 от 28.09.2016г.

20.03.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0158/ 20.03.2017 г.

20.03.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0157/ 20.03.2017 г.

17.03.2017 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00019 от 17.03.2017г.

13.03.2017 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00003 от 18.01.2017г.

13.03.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0147/ 13.03.2017 г.

10.03.2017 г. - ПУП одобрен с решение на Общински съвет №XV-10 от 29.12.2016г.

07.03.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0131/ 28.02.2017 г.

06.03.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0136/ 06.03.2017 г.

06.03.2017 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00016 от 28.02.2017г.

06.03.2017 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00015 от 27.02.2017г.

23.02.2017 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00008 от 03.02.2017г.

22.02.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0118/ 22.02.2017 г.

15.02.2017 г. - ПУП-ПЗ одобрен със Заповед №ТУ/02-00011 от 13.02.2017 г.

14.02.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0105/ 14.02.2017 г.

14.02.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0104/ 14.02.2017 г.

14.02.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0103/ 14.02.2017 г.

14.02.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0102/ 14.02.2017 г.

Обявление с Рег. №О-0082/ 06.02.2017 г.  

ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00001 от 11.01.2017г.

ПУП одобрен със заповед №ТУ/02-00070 от 30.11.2016г.

ПУП одобрен със заповед №ТУ/02-00073 от 12.12.2016г.

Обявление с Рег. №О-0044/ 20.01.2017 г

Обявление с Рег. №О-0043/ 20.01.2017 г.

РУП одобрен със заповед №ТУ/02-00002 от 18.01.2017г. 

ПУП одобрен с решение на Общински съвет №XIII- 19 от 28.10.2016г.

ПУП Одобрен със заповед №ТУ/02-00072 от 30.11.2016г.

ПУП Одобрен със заповед №ТУ/02-00075 от 14.12.2016г. 

ПУП Одобрен със заповед №ТУ/02-00058 от 19.09.2016г. 

ПУП одобрен със Заповед №ТУ/02-00071-30.11.2016г. 

ПУП одобрен с решение на Общински съвет №XIV- 18 от 29.11.2016г. 

Обявление с Рег. №О-0662/ 14.12.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0619/ 23.11.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0616/ 22.11.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0601/ 16.11.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0595/ 14.11.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0594/ 11.11.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0590/ 11.11.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0586/ 09.11.2016 г.

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00062 от 11.10.2016

Обявление с Рег. №О-0552/ 27.10.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0551/ 26.10.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0527/ 13.10.2016 г.

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00046 от 11.08.2016

Обявление с Рег. №О-0523/ 10.10.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0522/ 10.10.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0521/ 06.10.2016 г.

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00049 от 23.08.2016

Обявление с Рег. №О-0509/ 04.10.2016 г.

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00059 от 30.09.2016

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00043 от 04.08.2016

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00034 от 02.06.2016

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00053 от 01.09.2016

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00054 от 02.09.2016

Обявление с Рег. №О-0499/ 27.09.2016 г.

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00041 от 04.08.2016

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00056 от 16.09.2016

Обявление с Рег. №О-0491/ 19.09.2016 г.

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00051 от 23.08.2016

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за "Изграждане на два броя тръбни кладенци за поливане на нова тревна настилка на Градски стадион" в ПИ с идентификатор 87374.537.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за "Изграждане на два броя тръбни кладенци"  в ПИ с идентификатор 87374.537.163 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00047 от 16.08.2016

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00050 от 23.08.2016

Обявление с Рег. №О-0443/ 24.08.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0418/ 12.08.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0414/ 09.08.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0399/ 05.08.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0391/ 01.08.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0392/ 01.08.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0360/ 13.07.2016 г.

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00033/31.05.2016г.

Обявление с Рег. №О-0355/ 12.07.2016 г.

Обявление с рег. № О-0353/08.07.2016 г.   План за регулация

Съобщение за публично обявяване с вх.№2801-11691/06.07.2016 г. за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води

Обявление с Рег.№ О-332/28.06.2016г. Парцеларен план-1 Парцеларен план-2 Парцеларен план-3

Обявление с Рег. № О-334/28.06.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0323/ 22.06.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0317/ 14.06.2016 г.

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00019/07.04.2016г.

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00028/04.05.2016г.

Обявление с Рег. №О-0286/ 01.06.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0263/ 19.05.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0257/ 17.05.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0261/ 17.05.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0251/ 13.05.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0213/ 25.04.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0214/ 25.04.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0212/ 21.04.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0203/ 20.04.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0196/ 19.04.2016 г.

ПУП и РУП одобрени със заповед № ТУ/02-00019/ 07.04.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0153/ 11.04.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0157/ 11.04.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0145/ 01.04.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0146/ 01.04.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0147/ 01.04.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0138/ 24.03.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0139/ 24.03.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0120/ 21.03.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0119/ 18.03.2016 г.

Обявление с Изх. №2166/ 01.10.2015 г.

Обявление с Рег. №О-0097/ 02.03.2016 г.  

Обявление с Рег. №О-0082/ 23.02.2016 г.

Одобрен с решение № IV-12/28.01.2016г. на ОбС Ямбол, ПУП-ПП за имот 87374.73.45 по КК на Ямбол

Обявление с Рег. №О-0062/ 15.02.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0060/ 12.02.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0055/ 10.02.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0051/ 09.02.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0052/ 09.02.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0053/ 09.02.2016 г.

Обявление от 29.01.2016г.

Обявление с Рег. №О-0027/26.01.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0028/26.01.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0026/21.01.2016 г.

Одобрен ПУП-ПРЗ със заповед № ТУ/02-00009/22.01.2016г.

Одобрен ПУП-ПРЗ със заповед № ТУ/02-00008/14.01.2016г.

ПУП-ПРЗ одобрен със заповед № ТУ/02-00002/11.01.2016г.

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - изх. № 2243 от 19.11.2015 г.