Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обучителен семинар на тема „Главни рискове в интернет общуването. Начини за справяне“

Обучителен семинар на тема „Главни рискове в интернет общуването. Начини за справяне“

06.12.2017 г.; 591
Автор: Пресцентър

В обучителния семинар, организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ямбол, се включиха педагогическите съветници от училищата на територията на Ямбол и инспектори ДПС при РУ на полицията в Ямбол.Лектори на семинара бяха Георги Апостолов и Ралица Михайлова от Национален център за безопасен интернет. Кибертормозът е нова форма на насилие, която на практика може да се случи по всяко време и навсякъде. Последствията са изключително тежки, а понякога и фатални. Ето защо в плана на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ямбол се отделя специално внимание на рисковете, които крие общуването в интернет.