Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Общински съвет » Комисии

Комисии

 Излъчване заседание на комисия в реално време - зала 203  зала 207

Видео архив на заседанията на комисиите към ОбС - Ямбол

 

 ЧИСЛЕНОСТ, СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

  БФ ОИКДОУСОС ТУИТЕ ОСМД ЗСДСИ КЧДКТ  ЗОРПК
Дневен ред
Протокол

 

І.  ПК “БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Павел Додов

ЧЛЕН:                           Галин Костов

ЧЛЕН:                           Драгомир Димитров

ЧЛЕН:                           Иван Йорданов

ЧЛЕН:                           Капка Йоргова

ЧЛЕН:                           Николай Костадинов

ЧЛЕН:                           Татяна Петкова

ЧЛЕН:                           Ясен Киров

                       

 

ІІ. ПК “ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И КОНТРОЛ НА ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ, И НА СДЕЛКИТЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:             Явор Брънков

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Тодор Тодоров

ЧЛЕН:                         

ЧЛЕН:                         Катя Георгиева

ЧЛЕН:                         Мария Янева

ЧЛЕН:                         Пламен Проданов

ЧЛЕН:                         Теодора Сулева

 

 

ІІІ. ПК “ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ТРАНСПОРТ И ЕКОЛОГИЯ”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               Иван Йорданов

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Кръстьо Петров

ЧЛЕН:                           Емилия Кремъкова

ЧЛЕН:                           Захари Захариев

ЧЛЕН:                           Светослав Стоев

ЧЛЕН:                           Стоян Стоянов

ЧЛЕН:                           Явор Брънков

 

                                               

ІV. ПК “ОБРАЗОВАНИЕ,СПОРТНИ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:             Емиля Кремъкова

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Елица Главчева

ЧЛЕН:                         Кръстьо Петров

ЧЛЕН:                         Мария Янева

ЧЛЕН:                         Стефан Стоянов

ЧЛЕН:                         Петко Йорданов

ЧЛЕН:                         Румяна Тропчева

 

 

V. ПК "КУЛТУРА, ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ"

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 Петко Йорданов

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:       Румяна Тропчева

ЧЛЕН:                             Милчо Начев

ЧЛЕН:                             Павел Додов

ЧЛЕН:                             Стефан Бакърджиев

ЧЛЕН:                             Тодор Тодоров

ЧЛЕН:                             Юсеин Ахмед

 

 

VI. ПК “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              Татяна Петкова

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Ваклена Колева

ЧЛЕН:                          Антоанета Антонова

ЧЛЕН:                          Денка Петрова

ЧЛЕН:                          Петя Панайотова

ЧЛЕН:                          Стоян Стоянов

ЧЛЕН:                          Димитрина Стойчева

 

 

VІI. ПК “3АКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:             Николай Костадинов

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Юсеин Ахмед

ЧЛЕН:                         Димитрина Стойчева

ЧЛЕН:                         Димитър Стоянов

ЧЛЕН:                         Захари Захариев

ЧЛЕН:                         Милчо Начев

ЧЛЕН:                         Румен Банков

 

 

VІІI. ПК ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            Стефан Бакърджиев

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Мариета Сивкова

ЧЛЕН:                        Ахмед Мехмедов

ЧЛЕН:                        Теодора Сулева

ЧЛЕН:                        Галин Костов

ЧЛЕН:                        Денка Петрова

ЧЛЕН:                        Ясен Киров