Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Общински съвет » Комисии

Комисии

 Излъчване заседание на комисия в реално време - зала 203  зала 207

Видео архив на заседанията на комисиите към ОбС - Ямбол

 

 ЧИСЛЕНОСТ, СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

  БФ ОИКДОУСОС ТУИТЕ ОСМД ЗСДСИ КЧДКТ  ЗОРПК ЗПКОНПИ
Дневен ред
Протокол

 

І.  ПК “БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              Галин Костов

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Павел Додов

ЧЛЕН:                           Стефан Бакърджиев

ЧЛЕН:                           Драгомир Димитров

ЧЛЕН:                           Иван Йорданов

ЧЛЕН:                           Капка Йоргова

ЧЛЕН:                           Николай Костадинов

ЧЛЕН:                           Татяна Петкова

ЧЛЕН:                           Ясен Киров

                       

 

ІІ. ПК “ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И КОНТРОЛ НА ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ, И НА СДЕЛКИТЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              Явор Брънков

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Тодор Тодоров

ЧЛЕН:                           Дичо Тодоров

ЧЛЕН:                           Катя Георгиева

ЧЛЕН:                           Мария Янева

ЧЛЕН:                           Пламен Проданов

ЧЛЕН:                           Теодора Сулева

 

 

ІІІ. ПК “ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ТРАНСПОРТ И ЕКОЛОГИЯ”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              Иван Йорданов

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Кръстьо Петров

ЧЛЕН:                           Емилия Кремъкова

ЧЛЕН:                           Захари Захариев

ЧЛЕН:                           Светослав Стоев

ЧЛЕН:                           Стоян Стоянов

ЧЛЕН:                           Явор Брънков

 

                                               

ІV. ПК “ОБРАЗОВАНИЕ,СПОРТНИ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              Емилия Кремъкова

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Елица Главчева

ЧЛЕН:                           Кръстьо Петров

ЧЛЕН:                           Мария Янева

ЧЛЕН:                           Стефан Стоянов

ЧЛЕН:                           Петко Йорданов

ЧЛЕН:                           Румяна Тропчева

 

 

V. ПК "КУЛТУРА, ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ"

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                Петко Йорданов

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Румяна Тропчева

ЧЛЕН:                             Милчо Начев

ЧЛЕН:                             Павел Додов

ЧЛЕН:                             Стефан Бакърджиев

ЧЛЕН:                             Тодор Тодоров

ЧЛЕН:                            Юсеин Юсеинов

 

 

VI. ПК “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               Татяна Петкова

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Ваклена Колева

ЧЛЕН:                            Антоанета Антонова

ЧЛЕН:                            Денка Петрова

ЧЛЕН:                            Петя Панайотова

ЧЛЕН:                            Стоян Стоянов

ЧЛЕН:                            Димитрина Стойчева

 

 

VІI. ПК “3АКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              Николай Костадинов

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Юсеин Юсеинов

ЧЛЕН:                           Димитрина Стойчева

ЧЛЕН:                           Димитър Стоянов

ЧЛЕН:                           Захари Захариев

ЧЛЕН:                           Милчо Начев

ЧЛЕН:                           Румен Банков

 

 

VІІI. ПК ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:             Денка Петрова

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Мариета Сивкова

ЧЛЕН:                          Ахмед Мехмедов

ЧЛЕН:                          Теодора Сулева

ЧЛЕН:                          Галин Костов

ЧЛЕН:                          Дичо Тодоров

ЧЛЕН:                          Ясен Киров