Република България
Община Ямбол

ОБЩИНА ЯМБОЛ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕТЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ПО МДТ И ЧРЕЗ ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Основни дейности » Бюджет


Бюджет


2015 г.
Проект на бюджет 2015г.
Бюджет на Община Ямбол за 2015 г.
Бюджет за образование за 2015 г.

 


2014 г.
Публикуване по чл.15 ПМС №3/2014 г.
Бюджет за образование за 2014г.
Бюджет на Община Ямбол за 2014г.
Покана за публично обсъждане на проектобюджет 2014 г.

2013 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за 2013 година

Информация от годишния финансов отчет за 2013 г. на Община Ямбол:
Становище
Одитен доклад
Баланс
Отчет за изпълнение на бюджета
Отчет за изпълнение на ИБСФ
Обяснителна записка

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г.

Бюджет на Община Ямбол за 2013г.

2012 г.
Информация от годишния финансов отчет за 2012 г. на Община Ямбол:
Становище
Одитен доклад
Баланс
Отчет за изпълнение на бюджета
Отчет за изпълнение на ИБСФ
Обяснителна записка

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012г.
Бюджет на Община Ямбол за 2012 г.

2011 г.
Информация от годишния финансов отчет за 2011 г. на Община Ямбол:
Сборен баланс
Отчет за изпълнение на бюджета
Отчет за извънбюджетните сметки и фондове
Обяснителна записка
Одитен доклад

Отчет за изпълнение на бюджета за 2011 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2011 г.

2010 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2010 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2010 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2010г.
Актуализиран бюджет със ЗИД на ЗДБРП за 2010 г.
Бюджет на Община Ямбол за 2010 г.

2009 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за 2009 г. и обяснителна записка
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2009 г.
Бюджет на Община Ямбол за 2009 г.

2008 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за 2008 г.  Обяснителна записка.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2008 г.

2007 г.
Отчет за изпълнението на сборния бюджет на Община Ямбол за 2007 г.