Република България
Община Ямбол

ОБЩИНА ЯМБОЛ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕТЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ПО МДТ И ЧРЕЗ ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Ръководен екип

Ръководен екип

Заместник кметове

 

Заместник-кмет на община Ямбол

Красимира Петрова

заместник-кмет

Красимира Петрова е родена на 01.07.1984 година. Завършила е специалност „Политология” във ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна. От февруари 2008 до декември 2011 работи като експерт в дирекция „Стратегии и програми” в община Ямбол. Участва в разработването и реализирането на ключови инфраструктурни проекти на община Ямбол по оперативните програми на ЕС.

Подпомага кмета на общината по въпросите на:
1.регионалното развитие
2.евроинтеграцията и прилагането на оперативните и други програми
3.външните работи
4.българите в чужбинаЗаместник-кмет на община Ямбол

Стоян Драгнев

заместник-кмет

Стоян Драгнев е роден на 20 октомври 1958 година. Завършил е Академията на МВР и Великотърновския университет със специалност „Право”. Работил е в системата на МВР, като през 2005 година е отличен със специалната награда „Полицай на годината”. През 2008 година специализира в школата на ФБР в САЩ. От април 2009 г. до февруари 2012 г. е директор на Областната дирекция на МВР. Стоян Драгнев е носител на трите степени на почетния знак на МВР, както и много други награди.

Подпомага кмета на общината по въпросите на:
1.вътрешна сигурност, обществен ред и гражданска защита
2.общинската собственост
3.общинско участие и общински предприятия
4.транспорта и съобщенията
5.отбраната, държавният резерв и военновременните запаси
6.околната среда и водите
7.приватизацията и следприватизационен контрол
8.концесиите

 Заместник-кмет на община Ямбол

Илиана Бицова

заместник-кмет

Илиана Бицова е родена на 4 февруари 1963 година в Ямбол. Завършила е Югозападен университет - Благоевград, специалност „Начална педагогика”. Специализирала е „Педагогически мениджмънт” в Тракийски университет - Стара Загора и „Управление на образованието” в Бизнес колеж - Свенборг, Дания. През 1987 година Илиана Бицова започва работа като учител в ОУ „П. Р. Славейков”. От 2009 година е  директор на учебното заведение. До назначаването й за зам.-кмет на Ямбол Илиана Бицова  бе съветник в ОбС - Ямбол, председател е на Комисията по образование, култура, младежки и спортни дейности.

Подпомага кмета на общината по въпросите на:
1.образование и наука
2.здравеопазване
3.интеграция на хората с увреждания и защитата от дискриминация
4.жилищна политика
5.социални услуги и социално подпомагане
6.заетостта,условията на труд и тристранното сътрудничество
7.закрила на децата
8.младежта и спорта
9.вероизповеданията 

Секретар

Антон Кабрански

секретар на Община Ямбол