Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Ръководен екип

Ръководен екип

Заместник-кметове

 

Заместник-кмет на община Ямбол

Красимира Петрова

заместник-кмет

Красимира Петрова е родена на 01.07.1984 година. Завършила е специалност „Политология” във ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна. От февруари 2008 до декември 2011 работи като експерт в дирекция „Стратегии и програми” в община Ямбол. Участва в разработването и реализирането на ключови инфраструктурни проекти на община Ямбол по оперативните програми на ЕС.

Подпомага кмета на общината по въпросите на:
1.регионалното развитие
2.евроинтеграцията и прилагането на оперативните и други програми
3.външните работи
4.българите в чужбинаЗаместник-кмет на община Ямбол

Стоян Драгнев

заместник-кмет

Стоян Драгнев е роден на 20 октомври 1958 година. Завършил е Академията на МВР и Великотърновския университет със специалност „Право”. Работил е в системата на МВР, като през 2005 година е отличен със специалната награда „Полицай на годината”. През 2008 година специализира в школата на ФБР в САЩ. От април 2009 г. до февруари 2012 г. е директор на Областната дирекция на МВР. Стоян Драгнев е носител на трите степени на почетния знак на МВР, както и много други награди.

Подпомага кмета на общината по въпросите на:
1.вътрешна сигурност, обществен ред и гражданска защита
2.общинската собственост
3.общинско участие и общински предприятия
4.транспорта и съобщенията
5.отбраната, държавният резерв и военновременните запаси
6.околната среда и водите
7.приватизацията и следприватизационен контрол
8.концесиите

Заместник-кмет на община Ямбол

Илиана Бицова

заместник-кмет

Илиана Бицова е родена на  04.02.1963 година. Завършила е Югозападен университет „Неофит Рилски”- специалност „Начална педагогика”,  Тракийски университет Стара Загора -специалност „Мениджмънт в образованието”и Бизнес- колеж Свенборг- Дания- специалност „Мениджмънт в образованието”.

От 2009 до 2014 година е директор на Основно училище „Петко Рачев Славейков”.

Подпомага кмета на общината по въпросите на:

1. образованието и науката

2. здравеопазването

3. интеграцията на хората с увреждания и защита от дискриминация

4. жилищната политика

5. социалните дейности

6. спорта

7. вероизповеданията

 

Секретар

Антон Кабрански

секретар на Община Ямбол