Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Структура » Отбрана и сигурност

Отбрана и сигурност 

 

Правила за безопасно поведение при радиоактивно замърсяване.

Заповед № РД/02-00311 от 25.05.2018 г. във връзка с определяне разрешените и забранени за къпане места през летния период на 2018г. и обезопасяването на водните площи.

Правила за безопасно поведение при инциденти с Пропан-Бутан.

Военно окръжие гр. Ямбол, приема документи за кандидатстване за военна служба във Въоръжените сили на Република България за Безмер и Кабиле.

Правила при свлачища.

Правила за  безопасно поведение при инциденти с опасни химически вещества.

Сигнали за оповестяване на населението за различните видове опасности.

Семеен комплект за бедствия.

Заповед РД/02-00225 от 18.04.2018г. във връзка с осигуряването на пожарната безопасност на обектите, населените места и посевите в община Ямбол през летния пожароопасен период на 2018г.

Заповед РД/02-00224 от 18.04.2018г. във връзка с осигуряването на пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии на община Ямбол.

Приемат се запасни офицери във Военните окръжия.

Военно окръжие гр. Ямбол, приема документи за кандидатстване за военна служба в Стационарната и информационна система на Република България - Сливен.

Военно окръжие гр. Ямбол, приема документи за кандидатстване за военна служба във в.ф.32450 - Мокрен.

Военно окръжие гр. Ямбол, продължава набирането на кандидати за начална военна подготовка.

Военно окръжие Ямбол в Офиса за военен отчет обявява прием на документи - до 30.09.2018 г. за служба в доброволния резерв по МЗ ОХ - 1296 от 20.12.2017 г.

Правила за безопасно поведение при заплаха от терористичен акт или при извършването му.

Правила за безопасно поведение при земетресение.

Правила за безопасно поведение при пожари и горещини.

Правила за безопасно поведение при наводнение.

Правила за безопасно поведение при тежки зимни условия - снежни бури, заледявания, обледяване и измръзване.

Правила за безопасно поведение при гръмотевични бури, смерч и силни ветрове.