Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Издаване удостоверение за промени на постоянен адрес


Издаване удостоверение за промени на постоянен адрес

Правно основание: чл.98 от ЗГР; чл.24 от Наредба № РД-02-20-6/2012 за издаване у-ния въз основа на регистъра за населението; чл.29, т.1, чл.31 и чл.32, прил. №5, т.16 НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Документ за самоличност
3. Документи по гр. състояние /удостоверение за раждане, граждански брак, развод/

Такса: 3.00 лева

Срок: 2 дни

Валидност: до регистриране на нов постоянен адрес
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ