Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Регистрация на адресна карта и издаване на удостоверение за настоящ адрес


Регистрация на адресна карта и издаване на удостоверение за настоящ адрес

Правно основание: чл.96, чл.99 от ЗГР; чл.138-140 от Наредба №РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация; чл.29, т.1, чл.31 и чл.32, прил. №5, т.13 НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Адресна карта
2. Документ за собственост и/или Декларация за съгласие на собственика (по чл.92, ал.3 или по чл.92, ал.6 от ЗГР)

3. Документ за самоличност

Такса: 2.00 лева

Срок : 2 дни

За деца до 14 години:
Такса: безплатно
Срок: 2 дни

Валидност: до регистриране на нов постоянен адрес
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ