Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на удостоверение за настоящ адрес


Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Правно основание: чл.96 от ЗГР; чл.23 Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра за населението; чл.29, т.1, чл.31 и чл.32, прил. №5, т.15 НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Документ за самоличност

Такса: 3.00 лева

Срок: 2 дни

Валидност: до промяна на постоянния адрес
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ