Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Издаване удостоверение за промени на настоящ адрес


Издаване удостоверение за промени на настоящ адрес

Правно основание: чл.99 от ЗГР; чл.25 от Наредба №РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра за населението; чл.29, т.1, чл.31 и чл.32, прил. №5, т.17 НОАМТЦУ

Необходими документи:
1.Искане по образец
2.Документ за самоличност

Такса: 3.00 лева

Срок: 2 дни

Валидност: до регистриране на нов постоянен адрес
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ