Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на удостоверение за правно ограничение


Издаване на удостоверение за правно ограничение

Правно основание: чл.24, ал.2 от ЗГР; чл.17 от Наредба №РД-02-20-6/2012 за издаване у-ния въз основа на регистъра за населението; чл.29, т.1, чл.31 и чл.32, прил. №5, т.8 от НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Документ за самоличност

Такса: 3.00 лева

Срок: 3 дни

Валидност: до промяна на обстоятелствата

КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ