Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на удостоверение за семейно положение


Издаване на удостоверение за семейно положение

Правно основание: чл.24, ал.2 от ЗГР; чл.13 от Наредба №РД-02-20-6/2012 за издаване у-ния въз основа на регистъра за населението; чл.29, т.1, чл.31 и чл.32, прил. №5, т.4 и т.5 НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Документ за самоличност, др. документи удостоверяващи семейно положение

Такса: 3.00 лева

Срок: 2 дни

Валидност: до промяна на семейното положение
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ