Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на преписи или заверка на ксерокопие от документи по гражданско състояние


Издаване на преписи или заверка на ксерокопие от документи по гражданско състояние
 
Правно основание:
чл.29, т.1, чл.31 и чл.32, прил. №5, т.23 НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Искане по образец според документа, който ще се заверява
2. Документ за самоличност

Такса: 2.00 лева

Срок: 3 дни

Валидност: до промяна в акта
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ