Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл.93, ал.5 от ЗГР


Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл.93, ал.5 от ЗГР

Правно основание:
писмо на ГД „ГРАО”

Необходими документи:

1. Писмено заявление в свободен текст
2. Документ за самоличност

Такса: Не се таксува.

Срок: 1 ден

Валидност: няма
Подписва: кмет


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ