Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Справка от семейните регистри за установяване на родство, която не е свързана с издаване на удостоверение за наследници /родословно дърво/


Справка от семейните регистри за установяване на родство, която не е свързана с издаване на удостоверение за наследници /родословно дърво/

Правно основание: чл.24, ал.2 от ЗГР; Наредба №РД-02-20-6 от 24 април 2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра за населението; прил.7, т.28б от НОАМТЦУ

Необходими документи:

1. Заявление в свободен тест или Декларация за наследници
2. Документ за самоличност

Цена: 28.00 лева

Срок: 30 дни

Валидност: до промяна на роднинските връзки


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ