Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » За всички други видове заявени удостоверения извън гореизброените


За всички други видове заявени удостоверения извън гореизброените


Правно основание: чл.3 от Наредба №РД-02-20-6 от 24 април 2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра за населението; чл.29, т.1, чл.31 и чл.32, прил. №5, т.24 НОАМТЦУ

Необходими документи:
1.Искане по образец
2.Документ за самоличност
 

Такса: 3.00 лева

Срок: 3 дни


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ