Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България


Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Правно основание: чл.24, ал. 2, от ЗГР; чл.21 от Наредба №РД-02-20-6/2012 за издаване у-ния въз основа на регистъра за населението; чл.29, т.1, чл.31 и чл.32 прил. №5, т.11 НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Декларация по чл.21, ал.2 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

3. Документ за самоличност на встъпващите в брак
4. Удостоверение за семейно положение и законодателна справка за чуждия гражданин

Такса: 3.00 лева

Срок: 2 дни

Валидност: 6 месеца
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ