Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на дубликат от квитанция за платен данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци


Издаване на дубликат от квитанция за платен данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци

Правно основание: НОАМТЦУ по чл. 9 от ЗМДТ

Необходими документи:
1. Документ за самоличност
2. Искане по образец

Такса: 1.00 лев

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на валидност: безсрочно
Технология на извършване: ЦУИ на Община Ямбол
Подписва: инспекторът, издал удостоверението


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ