Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на дубликат от квитанция за платен данък върху наследството


Издаване на дубликат от квитанция за платен данък върху наследството


Правно основание:
чл.41 от ЗМДТ, НОАМТЦУ по чл.9 от ЗМДТ


Необходими документи:

1. Документ за самоличност
2. Искане по образец


Такса:
1.00 лев


Срок на изпълнение:
 1 ден


Срок на валидност:
безсрочно

Технология на извършване: стаи 216, 217, 218 на Община Ямбол
Подписва: инспекторът, издал удостоверението


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ