Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена проверка


Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена проверка

Правно основание: ЗМДТ, чл. 29, ал.1,т. 16 от НОАМТЦУ по чл. 9 от ЗМДТ

Необходими документи:
1. Молба-декларация по образец
2. Документ за самоличност

Такса: 2.00 лева

Срок на изпълнение: 3 дни

Срок на валидност: 6 месеца /в рамките на календарна година/
Технология на извършване: ЦУИ
Подписва: инспекторът, извършил проверката


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ