Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство


Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство

Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Документ за самоличност
3. Удостоверение за етапа на завършеност на строителството
4. Попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ

Такса и срок на изпълнение:
До 14 дни – 6.00 лв.
До 7 дни – 12.00 лв.
До 24 часа – 18.00 лв.

Срок на валидност: 6 месеца /в рамките на календарната година/
Технология на извършване: ЦУИ
Подписва: инспекторът, издал удостоверението

За заверка на вече издадени удостоверения за данъчни оценки се заплаща такса
в размер на 4.00 лева. Срокът за изпълнение е 1 ден.КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ