Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на дубликат от квитанция за платен данък върху превозните средства


Издаване на дубликат от квитанция за платен данък върху превозните средства


Правно основание: ЗМДТ, чл. 29, ал.1,т. 16 от НОАМТЦУ по чл. 9 от ЗМДТ

Необходими документи:
1. Документ за самоличност
2. Искане по образец


Такса: 1.00 лев

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на валидност: безсрочно
Технология на извършване: ЦУИ на Община Ямбол.
Подписва: инспекторът, издал удостоверението


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ