Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » СИНЯ ЗОНА

СИНЯ ЗОНА

Правила

Карта

Заповед за въвеждане на първи етап от Синята зона

Заповед за въвеждане на втори етап от Синята зона

Заповед за въвеждане на трети етап от Синята зона

Заявление за издаване на Карта за платено паркиране "Служебен абонамент" в "Синя зона"

Заявление за издаване на Карта за платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес в "Синя зона" или в непосредствена близост

Информация относно правото на ползване на места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания.

Въвежда се самотаксуване в нови 8 обособени зони.