Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » СИНЯ ЗОНА

СИНЯ ЗОНА

Правила

Карта

Заявление за издаване на Карта за платено паркиране "Служебен абонамент" в "Синя зона"

Заявление за издаване на Карта за платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес в "Синя зона" или в непосредствена близост

Информация относно правото на ползване на места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания.

Въвежда се самотаксуване в нови 8 обособени зони.