РЪКОВОДСТВО
Секретар

Антон Кабрански

секретар на Община Ямбол

 

ул."Г.С.Раковски" №7
Тел.: +359-46-681110; Факс: +359-46-662247
 

Снимки от Ямбол ФОТОГАЛЕРИЯ